Goran Pavičić, dipl.ing.geod.

Rođen sam u Zagrebu. Maturirao sam u MIOC-u, a diplomirao na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

1997. god. sam se zaposlio u Zavodu za fotogrametriju d.d. u Zagrebu gdje sam radio na raznim terenskim i uredskim geodetskim poslovima kao geodetski izvođač,  geodetski projektant, te voditelj odjela kartografije.

2004. sam se zaposlio u tvrtki Geo6 d.o.o., Zagreb, gdje sam radio kao ovlašteni inženjer geodezije na raznim poslovima iz područja inženjerske i katastarske geodezije.

2018. godine sam osnovao tvrtku Geospot d.o.o. u kojoj sam jedini vlasnik i direktor.

Od 2002. godine sam član Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, a od 2008. Hrvatskog kartografskog društva.

ZNAČAJNIJI PROJEKTI NA KOJIMA SAM RADIO U SVOJSTVU STRUČNE ODGOVORNE OSOBE:

GEODETSKI PROJEKTI:

 • Dogradnja skladišne hale “Primorac d.o.o.” u Ivanić-Gradu 
 • Rekonstrukcija zgrade dvorca u kompleksu Novi dvori u Zaprešiću
 • Rekonstrukcija Đačkog doma u kompleksu Novi dvori u Zaprešiću 
 • Izgradnja podzemne garaže u kompleksu Novi dvori u Zaprešiću 
 • Izgradnja osnovne škole Markuševac – područne škole Vidovec 
 • Rekonstrukcija i dogradnja prodajnog salona Tomić & Co. “Mini” u Zagrebu
 • Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Gornja Kustošija 

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE INFRASTRUKTURE:

 • Niskotlačni plinovod Retkovec III 
 • II faza kolektora Sjeverna Čulinečka 
 • Niskotlačni plinovod Medveščak 
 • Srednjetlačni plinovod Jankomir 
 • Visokotlačni plinovod Josipa Lončara dužine 1.6 km 
 • Komunalna infrastruktura Aglomeracije Daruvar dužine 20 km 
 • Sustav odvodnje kanala Kupinečki Kraljevec dužine 12.2 km 
 • Sustav odvodnje naselja sliva potoka Lomnica dužine 10.7 km 
 • Sustav odvodnje Špišić Bukovica dužine 17 km 
 • Vodoopskrbni sustav Grada Zaboka dužine 23.7 km 
 • Vodoopskrbni sustav Krapinske Toplice dužine 5.2 km 
 • Vodoopskrbni sustav Laz Bistrički dužine 13.8 km 
 • Vodoopskrbni sustav Lučko-Ježdovec dužine 18.5 km
 • Vodoopskrbni sustav Marija Bistrica dužine 15.8 km
 • Dovod otpadnih voda Sesveta na CS Vuger potok dužine 8.0 km
 • Vodoopskrbni sustav Harina Zlaka dužine 20 km

OSTALO:

 • Izrada Registra nerazvrstanih cesta Općine Marija Gorica
 • Parcelacijski elaborat kompleksa “Varteks” u Varaždinu 
 • Elaborat nerazvrstane ceste Jakšina u Općini Pušća
 • Elaborat nerazvrstane ceste Žirovnica u Općini Pušća
 • Elaborat nerazvrstane ceste Zagorska u Općini Pušća
 • Elaborat nerazvrstane ceste Stanišakov Jarek u Općini Pušća
 • Elaborat nerazvrstane ceste Horvati u Općini Pušća
 • Elaborat nerazvrstane ceste Grmovčica u Općini Pušća
 • Elaborat nerazvrstane ceste Borovina u Općini Pušća

Ured se nalazi na adresi Ulica Stjepana Ladiša 7 u Zagrebu. Pružamo konzultacije u radno vrijeme tvrtke, svaki radni dan do 08.00 do 16.00, te po dogovoru.